ROH Revolučné odborové hnutie

Dokumentárny zostrih relácie Takže Tak, vysielanej naživo dňa 29.Júna 2017 Tu je link na celú reláciu <a href="https://youtu.be/-brod8cYr2I?list=PLZ_u_C-Dq_cQobmZoWGFmh_in-1qGYu5Z" target="_blank" rel=“nofollow“>https://youtu.be/-brod8cYr2I?list=PLZ_u_C-Dq_cQobmZoWGFmh_in-1qGYu5Z
Rudolf Vasky podpora
https://www.rudovasky.com/podpora?seid=J522JJLMX5D1CQ5

Kupředu, zpátky ni krok – text

Už rozvil čas a voní nadějemi
svobody, slunce, prší z oblaků.
|: Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků 😐
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
|: Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků 😐

Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
|: Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok 😐

Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
|: Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet 😐
Teď svorně v práci podejme si ruce
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
|: Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst 😐

Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
|: Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok 😐

Loading...