Do zbrane, občania! …Nech krv nečistá napojí Brázdy našich polí!

La Marseillaise – Refrén:
Do zbrane, občania!
Vytvárajte pluky!
Kráčajme! Kráčajme!
Nech krv nečistá napojí
Brázdy našich polí!

Rudolf Vasky podpora
https://www.rudovasky.com/podpora?seid=J522JJLMX5D1CQ5

Loading...